Cookies policy

Pernod-Ricard-Norway.com's Retningslinjer vedrørende personvern.

Denne nettsiden drives av Pernod Ricard Norway – Fridtjof Nansens vei 17, 0369 Oslo, Norge (postadresse: PB 5219 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge). Heretter kalt «PRN».

Takk for at du besøker pernod-ricard-norway.com.  Nedenfor er våre retningslinjer for personvern som styrer vår bruk av informasjonen som er samlet om deg. Selv om PRN ønsker å opprettholde din tillit, styrer ikke dette personvernet vår samling av data om deg fra andre kanaler enn dette nettstedet.

Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du de nevnte retningslinjer som gjelder personvern. Hvis du ikke er enig i våre retningslinjer for personvern, bør du ikke bruke dette nettstedet. PRN forbeholder seg retten til, med full diskresjon og når som helst, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av denne personvernerklæringen. Vennligst sjekk med jevne mellomrom for eventuelle endringer vi gjør i retningslinjene for personvern. Din gjentatte bruk av dette nettstedet etter eventuelle kunngjøringer av endringer av vilkårene, betyr at du aksepterer disse.

Informasjonen vi samler

For hvert besøk på vårt nettsted, gjenkjenner vår Internettserver automatisk kun brukerens domenenavn, men ikke e-post adresse (når mulig).

Pernod-Ricard-norway.com benytter seg av "cookies". Cookies er biter av informasjon sendt fra nettstedet til din server. Personlig informasjon lagres ikke i pernod-ricard-norway.com sine cookies, men vi har mange funksjoner som kun er tilgjengelige med deres bruk. Den type informasjon som blir lagret er for eksempel hvilken nettleser du bruker (for eksempel Netscape Navigator eller Microsoft Internet Explorer) og hvilket operativsystem datamaskinen bruker (for eksempel Windows 98).
Pernod-ricard-norway.com`s Internett server fører også en oversikt over antall besøkende til nettstedet, hvilke sider de har besøkt og hvor lenge de har vært der. Ikke noe av denne informasjonen omfatter noen personlige opplysninger om deg.

*PRN vil ikke gjenkjenne personlig identifiserbar informasjon om deg med mindre du frivillig opplyser om dette eller sender en e-post med slik informasjon til PRN. Vi fanger også opp annen informasjon opplyst frivillig av brukeren - som for eksempel ved besvarelse av undersøkelser og / eller ved nettstedets registrering.

  1. Førstepartsinformasjonskapsler brukes for nettstedet funksjonalitet og webanalyse verktøy, for eksempel Google Analytics

  2. Tredjeparts informasjonskapsler brukes for Google Analytics Reklame Funksjoner

  3. Funksjonaliteten som brukes kan inneholde noen av følgende.

  4. Segmentere og rapportering basert på demografiske og interesse data

  5. Google AdWords Remarketing målgrupper basert på spesifikk atferd, demografisk, og interessen data

  6. Informasjon anser Utmelding fra Google Analytics Reklame Funksjoner kan bli funnet på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Vår bruk av din informasjon

Informasjonen vi samler inn blir lagret i våre databaser og brukes til statistiske formål og til å forbedre innholdet på vår nettside, samt til å kontakte brukere for vår forskning, for markedsføringsformål (nyhetsbrev, reklame, registreringer, nedlastinger etc) og for oppdatering av våre databaser. PRN vil ikke få tilgang til personlig informasjon om deg annet enn det som du selv velger å opplyse og bortsett fra det som er angitt nedenfor, vil vi ikke selge, leie ut, bytte eller på annen måte avsløre den personlige informasjonen du har gitt til noen utenfor PRN. PRN kan også dele din informasjon med følgende enheter som også er i tråd med denne personvernpolicy:

PRNs tilknyttede selskaper;

PRN`s og våre samarbeidspartneres tilknyttede reklameselskaper, samt salgsfremmende byråer og konsulenter.

Selvstendige selskaper som PRN kan leie inn for diverse tjenester slik som web operatører og andre tjenesteleverandører.

Offentlige etater og polititjenestemenn når det er pålagt å gjøre det for å imøtekomme fullmakter eller rettskjennelser.  For å etablere eller utøve juridiske rettigheter eller forsvare oss mot rettslige krav.

PRN forbeholder seg også retten til å dele informasjon med andre organisasjoner i følgende situasjoner:

Når det er tillatt etter lovverket å undersøke, forbygge eller iverksette tiltak i forbindelse med ulovlige aktiviteter, mistanke om bedrageri, brudd på PRN`s opphavsrettigheter, situasjoner som truer den fysiske sikkerheten til enhver person eller brudd på vilkår og betingelser for bruk av denne nettsiden.

Når vi har din tillatelse til å gjøre det og når vi trenger å dele informasjon om et produkt eller en tjeneste du har bedt om.

Tilgang til din personlige informasjon

Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet angående disse temaene eller hvis du ønsker å få en kopi av den personlige informasjonen vi har samlet på denne nettsiden eller du ønsker å korrigere eller slette informasjonen fra vår database, kan du alltid sende oss en e-post til følgende adresse:
post@pernod-ricard-norway.com

Virksomhetsoverdragelse

Ettersom PRN fortsetter å vokse, kan det hende vi ønsker å selge eller kjøpe verdiene til tilsvarende selskaper. I slike transaksjoner er gjerne kunde- og brukerinformasjon en del av oppkjøpet. Dersom PRN med alle selskapets verdier skulle blir solgt, vil slik informasjon være en del av den overførte verdien. Vi forbeholder oss derfor retten til å kjøpe og selge slik informasjon.

Sikkerhet

PRNbenytter seg av en rekke sikkerhetstiltak for å ivareta din sikkerhet når du besøker vår nettside. Selv om vår nettside har flere sikkerhetstiltak på plass for å beskytte deg mot tap, misbruk, samt endring av informasjon, kan vi ikke garantere at disse sikkerhetstiltakene er tilstrekkelige. De kan bli brutt og din informasjon kan bli utlevert eller på en annen måte gitt til kjenne til en uautorisert tredjepart. Visse opplysninger kan sendes til deg via e-post. Selv om det kan være ulovlig å avskjære eller offentliggjøre disse meldingene, er disse overføringene ikke sikret.

Barns personvern

Nettstedet er ikke rettet mot barn og levere ikke produkter eller tjenester som brukes av barn. PRN samler ikke bevisst inn informasjon fra personer under juridiske drikkealder. Hvis du er under den juridiske drikkealder kan du ikke bruke dette nettstedet.

Linkede nettsider

Nettstedet kan gi hypertekstlenker til andre nettsider som kan inneholde personvernbestemmelser som er forskjellige fra de som er oppgitt her. PRN er ikke ansvarlig for innsamling, bruk eller utlevering av informasjon som er samlet gjennom disse nettstedene og PRN fraskriver seg ethvert ansvar knyttet til slik innsamling, bruk eller utlevering. Du oppfordres til å lese personvernpolicyen til nettsider nådd gjennom bruk av lenker fra vårt nettsted.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål eller klager på nettstedet vårt, våre retningslinjer for personvern eller informasjonen vi samler inn, kan du kontakte oss på post@pernod-ricard.com