Er du 20 år eller eldre?

Pernod-Ricard-Norway.com inneholder informasjon om alkoholholdig drikk og henvender seg alene til deg som er over 20 år. Ved å klikke godkjenn, aksepterer du også våre vilkår, vår sikkerhetspolitikk (Privacy Policy) og cookie policy

Denne hjemmeside eies av Pernod Ricard Norway, Fridtjof Nansens Vei 17, 0369 Oslo. Hjemmesiden kan bare besøkes av personer som er 20 år eller eldre. Pernod Ricard Norway oppmuntrer alle gjester på hjemmesiden til at å nyte våre produkter ansvarlig. 

pernod-logo

«Corporate Social Responsibility» har stort fokus hos Pernod Ricard som konstant streber etter forbedring.

Konsernet har tatt til seg utfordringen med å forene økonomisk effektivitet, respekt for interessenter, miljøvern, forbrukerbeskyttelse og kulturell bevissthet sammen. Pernod Ricards fokus på samfunnsansvar er ikke noe nytt; gjennom visjonære handlinger til sine grunnleggere begynte konsernet å spille en pionerrolle i sosialpolitikk, miljøvern, gründer ansvar og sosialsponsing lenge før bærekraftig utvikling ble et globalt imperativ.

Pernod Ricard Norway skal drive virksomhet i henhold til norsk lov, våre etiske retningslinjer og i god forretningsånd.

All vår markedsføring skal være i henhold til våre interne etiske retningslinjer, Pernod Ricard Code of Commercial Communication.  Retningslinjene er utarbeidet i henhold til den europeiske standarden for ansvarlig alkoholkonsum (ERUF).

Pernod Ricard har interne kontrollorganer for markedsføringsaktiviteter for å sikre legalitet og korrekt kommunikasjon med våre kunder. All kontakt med kunder, partnere og konsumenter skal være preget av profesjonalitet, respekt og god etikk.

Pernod Ricard Norway ønsker å bidra til bærekraftig utvikling. Vi vil minimere vår negative påvirkning på miljøet – både lokalt og globalt.

Globalt jobber Pernod Ricard for å begrense forbruk av vann, råvarer og energi i produksjon, minimere bruk av kjemikaler og redusere emballasje i tillegg til å etterstrebe miljøvennlig transport. Vi utnytter ny teknologi og vitenskap, samt gjenvinning og gjenbruk av restavfall for å oppnå bærekraftig produksjon. Alle produksjonsenheter skal være miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Vi gjennomfører tiltak lokalt ved blant annet kildesortering, tilstrebe miljøvennlig bilpark, overtidslys og begrense papirbruk. 

Pernod Ricard Norway driver sin virksomhet med fokus på likestilling, respekt, mobilitet og HMS.

Vi føler ansvar for våre ansatte og de skal ha mulighet til å utvikle seg profesjonelt, bidra til selskapet og trives på arbeidsplassen. Vi ønsker å se vår selskapsånd, trivsel og entusiasme blant våre medarbeidere.  Vi fokuserer også på å fremme balanse mellom kjønn, alder og bakgrunn forøvrig.

Pernod Ricard Norway formidler vårt CSR engasjement og Pernod Ricard CSR Code of Conduct til våre leverandører både internasjonalt og lokalt. 

Pernod Ricard Norway formidler vårt CSR engasjement og Pernod Ricard CSR Code of Conduct til våre leverandører både internasjonalt og lokalt.

Vi jobber nært med Vinmonopolet og i henhold til Business Social Compliance Initiative (BSCI) retningslinjer. Vi stiller like store krav til våre leverandører som til oss selv. Vi jobber kontinuerlig med opplæring av samarbeidspartnerne våre og godkjenner bare de som oppfyller kravene til miljøhensyn, menneskerettigheter, helse, sikkerhet og forretningsetikk.