pernod-logo
lv ru

TIRGUS

Atbildīga alkohola reklāma

Visas Pernod Ricard Latvia mārketinga aktivitātes noris saskaņā ar grupas definētiem iekšējiem noteikumiem (Pernod Ricard Code for Commericial Communications). Šie noteikumi veidoti, balstoties uz EFRD (European Forum for Responsible Drinking) izdotajām direktīvām.

Iekšēja mārketinga aktivitāšu kontrole

Pernod Ricard ir izveidota Iekšējās kontroles komiteja, kas atbild par grupas reklāmas aktivitāšu uzraudzību un kontroli. Savukārt Pernod Ricard Nordic, kuras sastāvā ietilpstPernod Ricard Latvia, izveidojusi NICP (Nordic Internal Control Panel) ar mērķi sistemātiski pārskatīt un sniegt konsultācijas par mārketinga kampaņām, kas skar visus Pernod Ricard Nordic pārstāvētos zīmolus.

Biznesa ētika

Visas Pernod Ricard Latvia saistības un aktivitātes ir saskaņā ar vietējo likumdošanu un industrijas kodeksu. Mūsu sadarbību ar patērētājiem, klientiem un sadarbības partneriem visos līmeņos raksturo profesionalitāte, cieņa un ētika. Tiecoties pēc uzstādītajiem biznesa mērķiem un pircēju lojalitātes, mēs nepārkāpsim ētikas normas. Pernod Ricard stingri ievēro godīgas konkurences likumus katrā pārstāvētajā tirgū.