I leverandørleddet

De krav Pernod Ricard Denmark stiller over for sig selv gælder også for de leverandører, Pernod Ricard Denmark anvender. Miljøkrav, efterlevelse af FN's deklaration om menneskerettigheder, FN's børnekonvention og den Internationale arbejdsorganisations (ILO) deklaration om grundlæggende principper og rettigheder i arbejdslivet er vigtige faktorer i bedømmelsen og godkendelsen af leverandører.